Användarvillkor DigiFile

Information om DigiFile.se

Digitfiles.se är en tjänst som finns tillgänglig på Internet under adressen http://www.digifile.se, benämns i användarvillkoret som DigiFile. DigiFile är grundat av Daniel Vindenberg, Martin Tina & Sam Manaberi och tillhör det av grundarna gemensamt ägda bolaget WebChannel Sweden AB. DigiFiles affärsidé är att agera marknadsplats till köpare och säljare av digitala filer. Via marknadsplatsen kan säljare publicera sina digitala filer med detaljerad information om dess innehåll och villkor. I sin tur kan Köpare använda vår marknadsplats för att söka och handla digitala filer. Säljare kan gratis publicera sina filer på DigiFile.se genom att registrera sig som användare av tjänsten och vid varje försäljning dras en avgift av DigiFile, se avsnittet ‘Pris & avgifter’ för gällande prislista. DigiFile kan komma att ändra pris & avgifter och det är användarens skyldighet att kontrollera detta i ovan anvisat avsnitt. Köpare registrerar sig gratis som användare av tjänsten och kan därmed söka och handla digitala filer via marknadsplatsen. Köpare betalar endast för den digitala fil de handlar via DigiFile. Användarvillkoren som anges i detta dokument gäller dig som Köpare & Säljare. Genom att registrera dig som användare av tjänsten godkänner du Användarvillkoren och har därmed ett avtal med DigiFile om att efterleva tjänstens villkor, policys och licenser.

Ansvar vid köp och försäljning av filer via Digitfiles

DigiFile är en marknadsplats mellan Köpare och Säljare, därmed skall Köparen samt Säljaren ta ansvar för alla överenskommelser som sker via tjänsten. DigiFile ansvarar inte för affärsöverenskommelser som sker via marknadsplatsen, såsom återköp, returer eller garantier. DigiFile är därför inte med i någon part vid överenskommelsen och fri från samtliga ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter vid köp av digitala filer via marknadsplatsen. Om försäljning skett med vilseledande eller felaktig information så ska Köparen i första hand vända sig direkt till Säljaren. Om det inte leder till någon åtgärd kan Köparen vända sig till DigiFile för att få support i kontakt med Säljaren. Visar det sig att felet inte åtgärdas av Säljaren kan DigiFile komma att stänga av Säljaren. DigiFile genomför inte återköp eller returer, det är alltid säljarens ansvar. Användarna är själva ansvariga och skyldiga för momsredovisningar, skatteinbetalningar och andra avgifter enligt lag.

Skyldighet att följa svensk lag & riktlinjer

På DigiFile finns ingen ansvarig utgivare utsedd. Detta innebär bland annat att det inte sker någon systematisk förhandsgranskning av det material som Köpare och Säljare publicerar på DigiFile. DigiFile ansvarar för tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor (SFS (1998:112). Säljare som publicerar digitala filer är yttersta ansvarig för sitt material. Säljare måste följa svensk lag och andra tillämpliga regler som gäller för den verksamhet som Säljaren bedriver. Säljaren har även ett ansvar för att tillse att den information som Säljaren publicerar på DigiFile är korrekt, ej vilseledande och i övrigt förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Säljaren ska uppträda professionellt och vårdat på DigiFile, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på DigiFile. Material som publiceras av Säljare får inte heller vara illojalt mot DigiFile. Vidareförsäljning och eller distribuering av Köpares kontaktuppgifter till tredje part beivras och kan leda till omedelbar avstängning från vidare bruk av tjänsten. Missbruk av funktionerna på DigiFile är absolut förbjudet, exempelvis försöka bryta säkerhetsspärrar, använda andras användaruppgifter eller på olika sätt förstöra andra användares användning av DigiFile. Säljare är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som kan smitta eller har förstörande egenskaper innan material överförs till DigiFile.

Immateriella rättigheter

Säljaren är själv, och endast själv, ansvarig för allt material denne publicerar på DigiFile. Säljaren ansvarar också för att denne äger upphovsrätt, publiceringsrätt och försäljningsrätt av materialet som publiceras på DigiFile. Publicerar en Säljare identifierbar information om privatpersoner så ska även ett tillstånd från dessa personer finnas.

DigiFile äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Säljare på DigiFile. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Säljaren eller dess samarbetspartners. Övrigt material, t.ex. texter, grafik, bilder och logotyper som finns på DigiFile ägs av DigiFile och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen DigiFile som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen. 

Överträdelse av lag och Användarvillkor

DigiFile äger rätt att stänga av Säljare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa Användarvillkor. DigiFile äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som DigiFile bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan en Säljare stängas av med omedelbar verkan. Om information som Säljare publicerar på DigiFile skulle leda till skadeståndsskyldighet för DigiFile och dess ägare, är denne Säljare skyldig att hålla DigiFile skadeslös. DigiFile ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på DigiFile och kommer att vidta åtgärder mot sådan användning. DigiFile kommer säkerställa säkerheten på webbplatsen genom kryptering, lösenord och andra mer avancerade skyddsfunktioner. Alla försök till datorintrång i DigiFiles system polisanmäls omedelbart.

Ändrade villkor

DigiFile har alltid rätt att ändra Användarvillkoren om vi anser det behövas. Det är Köparens och Säljarens skyldighet att själv gå in och läsa Användarvillkoren med jämna mellanrum. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av DigiFile förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Genom att fortsätta använda DigiFile anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om Köpare eller Säljare vill avsluta medlemskapet har denne möjlighet att avregistrera sig från digifile.se.

Pris och avgifter

Säljare erbjuds möjligheten att vara ansluten till DigiFile vid uppfyllande av krav och Användarvillkor. Webbtjänsten är gratis för Köpare och för Säljare tas en avgift ut vid försäljningstillfället av en digital fil. Avgiften till DigiFile är 20% av försäljningsbeloppet och därtill tillkommer en avgift till PayPal. Avgifterna till PayPal varierar med försäljningsbeloppet, för mer information kring dessa hänvisar vi till www.paypal.com.

Avtalsperiod

Säljare och Köpare har möjlighet att säga upp sitt konto när som helst. För att uppsägningen ska vara korrekt måste ett skriftligt meddelande skickas till oss på DigiFile, antingen via kontaktformuläret, mail eller sms. DigiFile återbetalar ej redan dragna avgifter. 

Material, layout and textinnehåll

Vi förbehåller rätten att bestämma design, layout och funktionalitet på DigiFile. Vi förbehåller också rätten att granska och redigera text eller ändra material, layout eller fotografier som tillhandahållits av någon Säljare. Allt material och allt textmaterial som tillhandahållits av Säljare kommer granskas av oss. Oavsett vår rätt att redigera eller ändra material, text och fotografier accepterar vi inte och skall inte ha någon ansvarsskyldighet för någon förlust eller skada som uppstår av utformning eller positionering av text, egenskaper, material och/eller fotografier eller någon ändring som görs av material, fotografier eller text som tillhandahålls av en Säljare eller som redigerats/ändrats av oss.

Regler vid annonsering

 • Du måste skapa ett konto och bli medlem innan du kan annonsera dina digitala filer.
 • Språket på denna sida är endast Svenska. Annonser som inte är på svenska kommer att tas bort.
 • Vi förbehåller oss rätten att korrigera skrivfel i annonser, men vi önskar att vi inte ska behöva göra det. Notera också att administratörer på DigiFile har tillåtelse att korrigera din annons såsom rubrikstorlek, färger på text och layout på boxar för att skapa en enhetlig layout och för att få korrekt sökmotoroptimering.
 • Vi förbehåller oss rätten att placera din annons i flera kategorier om vi anser det lämpligt, eller att vi tycker att den förtjänar extra exponering. Detta gör vi utan några extra avgifter.
 • Om du inte kan, eller väljer att inte, ladda upp annonsbilder så kommer vi att lägga till en defaultbild på din profil och annons med DigiFile logga.
 • Den rekommenderade storleken på annonsbilder är 200 px bred * 150 px hög eller 320 px bred * 240 px hög. Accepterade format är jpg, gif och png. Observera att detta endast gäller annonseringsbilden och inte bilder som är till försäljning.
 • DigiFile är inte en länkkatalog. Vi kommer inte att godkänna extremt korta annonser med syfte att endast vinna länkar för sökmotoroptimering av dig eller ditt företag.
 • Information kopplat till användarens konto får inte vara vilseledande eller oriktigt och användaren får inte utge sig för att vara någon annan än sig själv.

Information i annonsen får inte vara falsk, oriktig eller på något sätt missledande. Säljaren är själv, och endast själv, ansvarig för all information som publiceras i annonsen och i sina digitala filer, DigiFile kan aldrig hållas ansvarig för oriktigheter eller bli ersättningsskyldiga på grund av detta. Säljaren bestämmer själv ett pris i SEK för sin digitala fil och kan ändra detta när som helst utan att det orsakar ersättningsskyldighet till varken DigiFile eller andra användare. Priset ska alltid inkludera moms och andra eventuella skatter, inget prispåslag får ske utöver det angivna priset. Andra valutor än svenska kronor, SEK, är inte godkända på DigiFile. I samband med publiceringen av en annons ska Säljaren även välja ett licensavtal kopplat till den digitala fil som annonseras. För att kunna ta emot pengar när en digital produkt säljs på DigiFile så måste Säljaren ha angivit sin Paypal e-postadress, vilket görs under Kontrollpanelen för Säljare. Vid utebliven adress så kommer DigiFile inte att kunna betala Säljaren vid försäljning av filer. Det är Säljarens ansvar att se till att adressen finns inlagd. DigiFile ansvarar inte för, eller har ingen återbetalningsskyldighet, vid försäljningar med utebliven Paypal e-postadress.

De digitala filer som publiceras får inte:

 • Innehålla skadlig kod i form av virus, trojaner eller motsvarande.
 • Innehålla spam, reklam, kedjebrev eller motsvarande.
 • Innehålla pornografi, våldsskildringar eller motsvarande.
 • Innehålla kränkande yttranden eller hets mot folkgrupp.
 • Innehålla personuppgifter som gör intrång på/eller kränker privatlivet.
 • Vara falska, felaktiga, oriktiga eller missledande.
 • Bryta mot gällande lagar och regelverk eller tystnadsplikt
 • Vara publicerade sedan tidigare eller i stor grad likna tidigare publicerade filer
 • Överskrida en storlek av xx MB

Person- och företagsuppgifter

DigiFile är personuppgiftsansvarig och är skyldigt att följa Personuppgiftslagen. Kontaktvägar till oss finns längst ner i detta dokument. Som behörig att företräda Säljare ger du ditt samtycke till att dina och Säljarens eventuella företagsuppgifter som registrerats på DigiFile publiceras på DigiFile.se. Köpare och Säljare är vidare införstådd med att Köpare, DigiFile och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Säljare via brev, telefon, e-post och SMS.

Cookies

DigiFile använder cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på DigiFile.se. Informationen används bland annat till:

 • att verifiera inloggning.
 • att automatiskt fylla i relevanta formulärfält för användaren vid återbesök till våra webbplatser.
 • att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på våra webbplatser (”session cookies”).

Om du ej accepterar att cookies lagras på din dator kommer du inte att kunna använda DigiFile tjänster. Genom att registrera ett konto godkänner du DigiFile cookies och kan därmed börja använda tjänsten.

Ansvarsfrihet

DigiFile kan inte garantera att uppgifterna på DigiFile.se är korrekta men eftersträvar och arbetar aktivt för att dessa uppgifter skall var så korrekta som möjligt. Säljare och Köpare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på DigiFile i de fall det publicerats icke korrekt material på DigiFile.se. DigiFile bär inget ansvar för oförmåga att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med detta avtal på grund av omständigheter som DigiFile inte kan råda över eller inte har kunnat förutse, inklusive (men inte begränsat till) blixtnedslag, översvämning, brand, krig, arbetskonflikter, myndighetsbestämmelser, påbud eller andra offentliga bestämmelser, överbelastning av Internet, fel i andra nätverk, samt systemavbrott eller olaglig leveransvägran från DigiFile Säljare.

Kontaktuppgifter DigiFile

Du kan kontakta genom att skicka ett meddelande till info@digifile.se