Licenskvillkor DigiFile

Vi vill undvika stora och tunga licensvillkor som ingen ändå orkar läsa. Därför har vi skapat en standardlicens för att göra det enkelt för majoriteten av våra användare. För användare som har ytterligare krav finns givetvis möjligheten att själv skräddarsy och komponera sin Egen Licens.

Standardlicens

Standardlicensen ger dig möjlighet att använda den köpta filen/filerna för eget bruk eller i ett kommersiellt projekt för dig själv eller en klient, men innehållet får inte säljas, delas, kopieras eller distribueras vidare i någon form.

Licensen innebär följande för respektive digital fil:

  • Får användas i eget bruk eller i ett kommersiellt projekt, dock ej i sändningsbara medier såsom Radio och TV. Musik skapad av artister och band med upphovsrättsskyddat material får endast användas i eget bruk, enligt upphovsrättsmakarnas villkor.
  • Installationsbara filer får endast installeras på en dator, surfplatta, mobil eller annan liknande produkt där filen/filerna kan installeras. Installationsbara filer får däremot användas i flera projekt.
  • Alla andra digitala filer får endast användas i ett kommersiellt projekt.
  • Filen/filerna får användas för eget bruk eller i representation av en klient.
  • Filen/filerna får användas fristående eller som en del av ett nytt arbete.
  • Om filen/filerna används som en del i ett nytt arbete så finns det inga begränsningar om hur många gånger denna/dessa används så länge inte filen/filerna, eller dess kärninnehåll i sig, läggs ut till försäljning.
  • Filen/filerna får inte licensieras vidare, säljas vidare, överföras, eller på något annat sätt tillgängliggöras och distribueras vidare (varken gratis eller till försäljning).
  • Filen/filerna får inte användas i försäljning av en produkt där innehållet från filen/filerna står för huvuddelen av produkten.
  • Filen/filerna får inte användas på ett sådant sätt att de främst är avsett att inbringa ekonomisk ersättning.

Skulle någon del av licensen anses som orealiserbar eller på annat sätt ogiltig så ska fortfarande övriga delar av licensen gälla. I sådant fall ska de orealiserbara eller ogiltiga villkoren tolkas i enlighet med licensens ursprungliga intentioner.

Digifile är inte del i denna licens och har inga förpliktelser eller andra garantier till de filer som förmedlas. Digifile kan inte heller bli ersättningsskyldig till någon part för fel eller skada som uppkommit i samband med licensen.

Om något fortfarande är oklart i denna licens så respektera Säljaren/upphovsrättsägaren och kontakta denne för att få förtydligande.