Komplett kompanjonsavtal att använda vid uppstart av aktiebolag.